FARMEX sp. z o.o. skorzystała z dotacji na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie 01.07.2020 – 30.09.2020

Planowane efekty: Planowany cel udało się w pełni zrealizować.

Wartość projektu: 191 255,34 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 191 255,34 zł

Realizacja: MAXIGRAF